Kursprogram

Brann- og Sikkerhetsrådgivning AS arrangerer både kurs i varme arbeider og brannvernlederkurs.
I tillegg til å arrangere brannvernlederkurs på oppgitte datoer rundt om i Norge, som vist i vårt kursprogram, kan vi også avholde bedriftsinterne kurs på forespørsel.
Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Kursoversikt for høsten 2018

Uke 48

27. november - Oslo

28. november - Fredrikstad

29. november - Moss

Kursholder


Erik Steinar Dahl
Tlf.: 90 11 48 29
E-post: dahl@bsr.no

BRANNFOREBYGGENDE KURS (tidligere kalt brannvernlederkurs)

Vi har siden 1994 holdt kurs for ca 14.000 brannvernledere via vårt brannforebyggende kurs. Kurset gir deg en innføring i tekniske og organisatoriske krav til brannvernet i virksomheter og brannobjekter, hva eier og bruker må gjøre for å tilfredsstille kravene, og hvordan dette skal dokumenteres.

1-DAGS KURS
– Branntekniske lover og forskrifter
– Brannteknisk dokumentasjon og instrukser
– Ansvar, eier og bruker, hvem gjør hva?
– Brannansvarlig rolle
– Øvelsesplanlegging og opplæring
– Brannforløp, røykutvikling og brannårsaker
– Bygningsmessig brannvern
– Brannverntiltak
– Brannteknisk dokumentasjon – brannbok

Kursets varighet: kl. 09.00-16.00.

INTENSIVKURS
Vi skulle gjerne holdt dette kurset over flere dager, men av erfaring vet vi at mange virksomheter har et hardt arbeidspress og finner det vanskelig å avsette tid til å sende deltakere på kurs. Vi har tatt konsekvensen av dette og har lagt opp et intensivt program. Dessuten holder vi kurset i Deres nærområde slik at det brukes minimalt med tid og andre kostnader.

MÅLGRUPPE
Kurset er lagt opp slik at det ikke krever spesielle forkunnskaper og er rettet mot virksomheters brannvernledere, daglige ledere, byggeiere og andre som har ansvar for forebyggende brannvernarbeid.

”FOB”
Tidligere «Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT)» er erstattet med «Forskrift om brannforebygging (FOB)», som har tydeligere krav til eier og bruker av byggverk. Det gjelder krav til sikker bruk av bygg, samt at drift og vedlikehold av disse.

Alle særskilte brannobjekter SKAL ha:
* Ansvarlig leder (brannvernleder)
* Brannvernorganisasjon
* Branndokumentasjon som viser at sikker-heten til enhver tid er tilfredsstillende og at det løpende brannvernarbeid virkelig blir ivaretatt

Påmelding

Kurset koster kr. 2.390*,- inkludert lunsj, kaffe og kursmateriell, samt kursbevis.

*NB! Tillegg i Oslo; kr 100,- pga kostnadsnivå. 

Frist for påmelding: senest dagen før kursstart. Påmelding er bindende.
Ved sykdom kan man delta på vårt neste kurs for kun kr. 775,- 

*
*
*
*
*