Om BSR

BSR AS (Brann- og Sikkerhetsrådgivning AS) ble etablert 1993 og er lokalisert i Kristiansand.


Firmaet har 1 sivilingeniør, 1 senioringeniør og 3 ingeniører, samt 1 administrativ medarbeider og 1 autorisert regnskapsfører.

BSR arbeider stort sett innen fagområdet brannteknikk. Våre oppdrag er hovedsakelig innen brannteknisk prosjektering, branntekniske vurderinger og branndokumentasjon.

BSR bistår med:
– utarbeidelse av branndokumentasjon
– brannteknisk prosjektering, nybygg og utvidelse
– byggeledelse / prosjektledelse
– analyse- og beregninger
– utarbeidelse av rømnings- og orienteringsplaner
– brannteknisk rådgivning generelt
– bistand til brannteknisk forebyggende arbeider, øvelser, kurser etc.

Innen dokumentasjon har BSR laget dokumentasjon for ca. 4000 bygg i Norge, nærmere 10 % av alle særskilte brannobjekt i Norge.

Innen brannteknisk prosjektering har BSR hatt ansvaret for flere overnattingsteder, kjøpesentre, idrettshaller, sykehjem, skoler og barnehager.

Vår spesialkompetanse:
– vurdering av nye byggeprosjekter – brannteknisk prosjektering
– kontroll av utførelse – utarbeidelse av branndokumentasjon
– brannteknisk vurdering av eksisterende bygg.

Våre målgrupper:
Alle som bygger, både entreprenører, arkitekter, eiendomsfirmaer og andre utbyggere.

Vi utfører oppdrag over hele Norge, og har ca 45 % av omsetningen på østlandet, 45 % på sørlandet – 5 % i Rogaland og 5 % i resten av landet. Fra 1993 til i dag har vi utført oppdrag på ca. 12 – 15 millioner m² med byggningsmasse.

Våre ansatte

Jan Hilmar Moe
Dagligleder / Sivilingeniør
Tlf.: 92 88 19 98
E-post: moe@bsr.no
Christian Bakke
Nestleder / Senioringeniør
Tlf.: 41 61 82 46
E-post: bakke@bsr.no
Elisabeth Frøyland
Autorisert regnskapsfører
Tlf.: 38 00 09 93
E-post: regnskap@bsr.no
Roy Marius Sjøberg
Ingeniør
Tlf.: 41 42 31 66
E-post: sjoeberg@bsr.no
Trond Hagen
Ingeniør
Tlf.: 95 14 58 08
E-post: hagen@bsr.no
Roksana Watson
Administrativ medarbeider
Tlf.: 38 00 09 99
E-post: firma@bsr.no
Kim Daniel Barkås
Ingeniør
Tlf.: 48 12 76 19
E-post: barkaas@bsr.no

Brannforebyggende kurs

Erik Steinar Dahl
Kursholder
Tlf.: 90 11 48 29
E-post: dahl@bsr.no