Brannprosjektering

Et bygningsprosjekt krever nøye planlegging før arbeid kan iverksettes. Dette innebærer at bygningsprosjekter i første instans prosjekteres. BSR har lang erfaring innen brannprosjektering, også kalt brannteknisk prosjektering.

Read More

Brannrådgivning

Dersom Dere har behov for branndokumentasjon, også kalt brannteknisk dokumentasjon, for byggverk, kan Dere ta kontakt med oss

Read More

Om BSR

BSR arbeider stort sett innen fagområdet brannteknikk. Våre oppdrag er hovedsakelig innen brannteknisk prosjektering, branntekniske vurderinger og branndokumentasjon.

Read More

Velkommen til Brann- og Sikkerhetsrådgivning!

Brannteknisk dokumentasjon

Brannbok, branntegninger og tilstandsrapport

Sentral godkjenning

BSR har sentral godkjenning innenfor følgende områder: SØK, PRO, KPR, KUT.

Søknadsansvar i byggesak

BSR har sentral godkjenning for funksjon som ansvarlig søker inntil tiltaksklasse 2.

Brannteknisk prosjektering

Bygg- og brannteknisk prosjektering, kontroll

Våre samarbeidspartnere