Brannprosjektering

Et bygningsprosjekt krever nøye planlegging før arbeid kan iverksettes. Dette innebærer at bygningsprosjekter i første instans prosjekteres. BSR har lang erfaring innen brannprosjektering, også kalt brannteknisk prosjektering.

Read More

Brannrådgivning

Dersom Dere har behov for branndokumentasjon, også kalt brannteknisk dokumentasjon, for byggverk, kan Dere ta kontakt med oss

Read More

Brannforebyggende kurs

Kurset gir deg en innføring i tekniske og organisatoriske krav til brannvernet i virksomheter og brannobjekter, hva eier og bruker må gjøre for å tilfredsstille kravene, og hvordan dette skal dokumenteres.

Read More