Brannprosjektering

Et bygningsprosjekt krever nøye planlegging før arbeid kan iverksettes. Dette innebærer at bygningsprosjekter i første instans prosjekteres. BSR har lang erfaring innen brannprosjektering, også kalt brannteknisk prosjektering.

Read More

Brannrådgivning

Dersom Dere har behov for branndokumentasjon, også kalt brannteknisk dokumentasjon, for byggverk, kan Dere ta kontakt med oss

Read More

Om BSR

BSR arbeider stort sett innen fagområdet brannteknikk. Våre oppdrag er hovedsakelig innen brannteknisk prosjektering, branntekniske vurderinger og branndokumentasjon.

Read More