Brannprosjektering

Et bygningsprosjekt krever nøye planlegging før arbeid kan iverksettes. Dette innebærer at bygningsprosjekter i første instans prosjekteres. BSR har lang erfaring innen brannprosjektering, også kalt brannteknisk prosjektering. 

Ansvarlig prosjekterende skal sørge for at prosjekteringen av tiltak er i samsvar med lov og forskrift. Ansvarlig prosjekterende har også ansvaret for å prosjektere nødvendige sikringstiltak på tomt og eventuelt fellesareal.

Å være «prosjekterende» betyr å være den eller de som tegner, beskriver eller beregner et bygge- eller anleggsprosjekt. Det er lovbestemmelse om ansvarlig prosjekterende i pbl § 23-5.

Oppgavene for ansvarlig prosjekterende er nærmere presisert i SAK § 12-3.

Brann- og Sikkerhetsrådgivning AS kan bistå med brannprosjektering:

• Prosjektering av bygningstiltak inntil tiltaksklasse 2
• Brannteknisk prosjektering inntil tiltaksklasse 3
• Kontroll av prosjektering av bygningstiltak, tiltaksklasse 2
• Kontroll av brannteknisk prosjektering, tiltaksklasse 3
• Tverrfaglig kontroll av brannverntiltak, tiltaksklasse 3

Dersom Dere har behov for bistand til brannprosjektering, enten for brannsikring eller for oppføring av byggverk, kan Dere ta kontakt med oss i Brann- og Sikkerhetsrådgivning AS på telefon 38 00 09 99, eller send oss en e-post på firma@bsr.no.

Vi holder til i Kristiansand, men tar på oss oppdag over hele landet!