Godkjenningsområder

BSR har sentral godkjenning innenfor følgende godkjenningsområder:

SØK – Søkerfunksjon for bygning, tiltaksklasse 2
PRO – Prosjektering av bygningstiltak, tiltaksklasse 2
PRO – Brannteknisk prosjektering, tiltaksklasse 3
KPR – Kontroll av prosjekteringen for bygningstiltak, tiltaksklasse 2
KPR – Kontroll av brannteknisk prosjektering, tiltaksklasse 3
KUT – Kontroll av utførelsen av bygningstiltak, tiltaksklasse 2
KUT – Tverrfaglig kontroll av brannverntiltak, tiltaksklasse 3