Om BSR

BSR AS (Brann- og Sikkerhetsrådgivning AS) ble etablert 1993 og er lokalisert i Kristiansand.


Firmaet har 1 sivilingeniør, 1 senioringeniør og 3 ingeniører, samt 1 autorisert regnskapsfører.

BSR arbeider stort sett innen fagområdet brannteknikk. Våre oppdrag er hovedsakelig innen brannteknisk prosjektering, branntekniske vurderinger og branndokumentasjon.

BSR bistår med:
– utarbeidelse av branndokumentasjon
– brannteknisk prosjektering, nybygg og utvidelse
– byggeledelse / prosjektledelse
– analyse- og beregninger
– utarbeidelse av rømnings- og orienteringsplaner
– brannteknisk rådgivning generelt
– bistand til brannteknisk forebyggende arbeider, øvelser, etc.

Innen dokumentasjon har BSR laget dokumentasjon for ca. 4000 bygg i Norge, nærmere 10 % av alle særskilte brannobjekt i Norge.

Innen brannteknisk prosjektering har BSR hatt ansvaret for flere overnattingsteder, kjøpesentre, idrettshaller, sykehjem, skoler og barnehager.

Vår spesialkompetanse:
– vurdering av nye byggeprosjekter – brannteknisk prosjektering
– kontroll av utførelse – utarbeidelse av branndokumentasjon
– brannteknisk vurdering av eksisterende bygg.

Våre målgrupper:
Alle som bygger, både entreprenører, arkitekter, eiendomsfirmaer og andre utbyggere.

Vi utfører oppdrag over hele Norge, og har ca 45 % av omsetningen på østlandet, 45 % på sørlandet – 5 % i Rogaland og 5 % i resten av landet. Fra 1993 til i dag har vi utført oppdrag på ca. 12 – 15 millioner m² med byggningsmasse.

Våre ansatte

Christian Bakke
Dagligleder / Senioringeniør
Tlf 41 61 82 46
Arnstein Fedøy
Faglig leder / M.Sc Fire Safety
Tlf  45 63 66 88
Elisabeth Frøyland
Autorisert regnskapsfører
Tlf  38 00 09 93
Roy Marius Sjøberg
Ingeniør
Tlf  41 42 31 66
Trond Hagen
Ingeniør
Tlf  95 14 58 08
Kim Daniel Barkås
Ingeniør
Tlf  48 12 76 19
Kontakt oss gjerne på firma@bsr.no