Søknadsansvar i byggesak

BSR har sentral godkjenning for funksjon som ansvarlig søker inntil tiltaksklasse 2. Vi kan ta på oss søknadsansvar i byggesaker.

En ansvarlig søker skal:
• Utforme søknader (med underlag)
• Informere eventuelle naboer og gjenboere
• Begrunne plassering i tiltaksklasse
• Forestå søknad om tillatelse, og se til at den er fullstendig, og inneholder alle nødvendige opplysninger
• Koordinere byggesak fra søknad til ferdigattest
• Kontrollere at bygget er ferdig prosjektert før det søkes om igangsettelse
• Sørge for at kontrollforetakene er kjent med kontrollplanene til enhver tid
• Rapportere ulovlige forhold i byggesaken til kommune
• Være mottaker av pålegg og sanksjoner fra kommunen, og videresende dette til det ansvarlige foretaket de rettes mot
• Søke om ferdigattest eller brukstillatelse når byggearbeidet er ferdig

Dersom Dere har behov for en ansvarlig søker, kan Dere ta kontakt med oss i Brann- og Sikkerhetsrådgivning AS på telefon 38 00 09 99, eller send oss en e-post på firma@bsr.no.

Vi holder til i Kristiansand, men tar på oss oppdag over hele landet!

Vi har flere års erfaring med søknadsansvar, også kalt ansvarlig søker, og kan kvalitetssikre at Deres byggeprosjekt blir håndtert på en god måte, både for søknadsbehandlerne, arbeiderne og tiltakshaver.

Informasjonssider: